บริการของเรา

บริการติดตั้งเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ

บริษัท วี ที มูฟ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการ ถอด ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร ไลน์ผลิตเครื่องจักร Press Machine Transfer Line, Automation Line, Packaging Line, Food Line, Line Bruckner BOPP, MDO, TDO, EXTRUDER, Plastic Injection M/C, CNC, Laser Cutting, Industrial chiller, Industrial transformer, Printing M/C, Electric Generator, etc. รวมงานระบบไฟฟ้า ระบบ Utility เครื่องจักรอย่างครบวงจร

Back To Top