ลูกค้าของเรา

ด้วยประสบการณ์ด้านเครื่องจักรที่สั่งสมมานานกว่า 30 ปี ทำให้บริษัท วี ที มูฟ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 500 ราย ที่เชื่อมั่นให้บริษัท วี ที มูฟ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด รับผิดชอบดูแลเคลื่อนย้าย ถอด ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร รื้อถอน ไลน์ผลิต ย้ายโรงงาน รวมถึงงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่าง ๆ ด้วยทักษะและประสบการณ์อย่างมืออาชีพ ภายใต้สโลแกน

“ รับผิดชอบต่องาน บริการปลอดภัย ”

Back To Top