บริการของเรา

บริการขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชนิด

บริษัท วี ที มูฟ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการขนย้าย ขนส่งเครื่องจักร ขนย้ายเครื่องจักรเข้าภายในโรงงาน ขนย้ายเครื่องจักรออกจากตู้คอนเทนเนอร์ ย้ายภายในโรงงาน ติดตั้งพร้อมเซ็ตระดับเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด

Back To Top