เครื่องมือและอุปกรณ์

บริษัท วี ที มูฟ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยพร้อมให้บริการลูกค้าในการทำงานด้วยความปลอดภัย โดยอุปกรณ์และเครื่องมือของบริษัท วี ที มูฟ ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ อีกทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานการทำงานตาม ISO9001 อย่างถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้

วิศวกรควบคุมงาน หัวหน้างาน ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า และพนักงานของบริษัท วี ที มูฟ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีความชำนาญและได้รับการอบรมเฉพาะทางจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้างาน อบรมวิธีการขับรถบรรทุก  รถเครน รถโฟล์คลิฟ รถ X-Lift, Boom-Lift, การใช้ปั้นจั่น หรือ 4 พู่, การปฏิบัติงานที่สูง, การปฏิบัติงานที่อับอากาศ และการใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี พร้อมทั้งมีใบ Certificate รับรองการอบรมจากบริษัท Safety ที่ได้รับมาตรฐานอย่างถูกต้องตามที่ พรบ.กระทรวงแรงงานกำหนด

Back To Top