เกี่ยวกับเรา

บริษัท วี ที มูฟ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท

ผู้ก่อตั้ง นายวีระ เจริญสุข

บริการหลัก

  • ให้บริการเกี่ยวกับเครื่องจักรอย่างครบวงจร
    (งานขนย้าย ขนส่ง ติดตั้งเครื่องจักร และงานซ่อมบำรุง)
  • งานขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชนิด
  • งานขนย้ายเครื่องจักรภายในโรงงาน / ข้ามโรงงาน
    งานย้ายเปลี่ยนตำแหน่งเครื่องจักร
  • งานติดตั้งเครื่องจักรและระบบไลน์ผลิตอัตโนมัติ
  • งานรื้อถอนเครื่องจักร
  • งานซ่อมบำรุงดูแลเครื่องจักร หรือ เปลี่ยนพาร์ท

บริษัท วี ที มูฟ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเครื่องจักรอย่างครบวงจร (งานขนย้าย ขนส่ง ติดตั้งเครื่องจักร และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร) บริษัทฯ มุ่งมั่น ที่จะพัฒนาการบริการด้วยความปลอดภัยและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ด้วยประสบการณ์การทำการอย่างมืออาชีพ มานานกว่า 30 ปี ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานมากกว่า 500 ราย

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ ได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 ตามนโยบายคุณภาพ “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องจักรให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งมีการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง” และยึดหลักในการปฏิบัติงาน ภายใต้สโลแกน

“ รับผิดชอบต่องาน บริการปลอดภัย ”

Back To Top