บริษัท วี ที มูฟ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ให้บริการเกี่ยวกับเครื่องจักรอย่างครบวงจร งานขนย้าย - ขนส่งเครื่องจักร ขนย้ายเครื่องจักรภายในโรงงาน ขนย้ายเครื่องจักรเข้า - ออกจากตู้คอนเทนเนอร์ ติดตั้งเครื่องจักรไลน์ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้ง งานติดตั้งระบบเครื่องจักรทุกชนิดอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 30 ปี

ได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพ

ตามนโยบายคุณภาพ “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องจักรให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งมีการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง” และยึดหลักในการปฏิบัติงาน ภายใต้สโลแกน

“รับผิดชอบต่องาน บริการปลอดภัย”

ลูกค้าของเรา
Back To Top